Publikacje

 

Wybrane publikacje Fundacji PSC

 - Paweł Kusiak (red.), Pomiędzy państwem a Kościołem. Przyczynek do dyskusji, Gdynia 2019, ss. 35.

 - Katalog Dobrych Praktyk stworzony po projekcie "Koła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim" - II edycja 

 - Katalog Dobrych Praktyk stworzony po projekcie „Koła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim" - I edycja

 - Publikacja dotycząca zidentyfikowanych i rekomendowanych dobrych praktyk w zakresie udziału studentów w procesie monitorowania i zapewniania jakości kształcenia

 - Zapotrzebowanie pomorskiego rynku pracy na absolwentów kierunków studiów o profilu praktycznym

 - Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych

 - Biuletyn GDM - Wykształcenie przepustką do kariery?

 - Biuletyn GDM - Przyszłość Przemysłu Morskiego w Gdyni

 - Biuletyn GDM - Kształtowanie ładu przestrzennego w Gdyni

 - Biuletyn GDM - Co to znaczy być gdynianinem?

 - Biuletyn GDM - Czy warto działać społecznie?

 - Biuletyn GDM - Media a kształtowanie rzeczywistości

 - Biuletyn GDM - Czym jest społeczność kibiców?

 - Biuletyn GDM - Zawód marynarz. Oblicza pracy na morzu

 - Biuletyn GDM - Narkotyki. Legalizować czy karać? 

 - Biuletyn GDM - Wpływ sytuacji w Syrii na bezpieczeństwo międzynarodowe

 - Biuletyn GDM - Współczesna komunikacja - wczoraj listy, dzisiaj online

 - Biuletyn GDM - Kształcenie w Polsce - XIX czy XXI wiek?

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510