Na fali

Celem projektu “Na fali dobrych wyborów zawodowo-edukacyjnych” jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 450 uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej. Działanie ma pozwolić na przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

W ramach projektu każdy z uczestników zrealizuje 2 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (po 1,5 godz. każde). Uwzględniając obecną sytuację epidemiczną spotkania będą realizowane online.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu ze środków Miasta Gdynia udział w projekcie jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy do projektu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3h3hS0m1DoGdxzuBlDPyIy_HeZDaQfIL8boj2KQ0jIOFWAg/viewform

Zgoda rodzica na udział do projektu do pobrania tutaj.

Regulamin projektu do pobrania tutaj.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510