Aktualności

niedziela, 25 luty 2018 13:15

Zapotrzebowanie pomorskiego rynku pracy na absolwentów kierunków studiów o profilu praktycznym

Fundacja PSC w roku 2018 przygotowała na zamówienie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej analizę dotycząca potrzeb pomorskiego rynku pracy w zakresie absolwentów kierunków studiów o profilu praktycznym. Analiza ma praktyczne zastosowanie w projektowaniu i ewaluowaniu programów kształcenia, doborze metod dydaktycznych oraz budowania mechanizmów współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 
 
Analiza potrzeb lokalnego rynku pracy na studia o profilu praktycznym, którą zamówił Wydział Nauk Humani- stycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, pokazuje świadome i systemowe podejście do problemu Władz Wydziału i jest kolejnym elementem budowania oferty dydaktycznej Uczelni, dopasowanej do potrzeb interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
Zachęcam Państwa do lektury Analizy opracowanej przez Zespół Fundacji PSC. Jego zwięzła struktura, analiza klu- czowych trendów ogólnopolskich, prezentacja uwarunkowań lokalnych oraz finalnie rekomendacje dotyczące rozwoju oferty dydaktycznej Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, są użytecznym narzędziem w ewaluacji i doskonaleniu praktycznych kierunków studiów.
 
Łukasz Wyszyński - Prezes Zarządu Fundacji PSC
 
Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510