Aktualności

czwartek, 02 kwiecień 2015 17:40

Publikacja „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych”

Zapraszamy do lektury publikacji powstałej po konferencji „Staże i praktyki jako czynnik zwiększający zatrudnialność absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych", która odbyła się 27 listopada 2014 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Organizatorem konferencji była Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students' Coalition oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte przy współpracy z Polską Komisją Akredytacyjną. Konferencja oraz publikacja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja jest próbą nakreślenia problemu organizacji, realizacji i ewaluacji praktyk na studiach humanistycznych i społecznych oraz przedstawienia dobrych praktyk w tym zakresie.

„Praktyki i staże są polem współpracy uczelni i pracodawców. Z tych działań korzyści muszą osiągać obie strony oraz główni beneficjenci, którymi są studenci. Studia humanistyczne i społeczne mogą i kształtują wiele potrzebnych umiejętności i kompetencji społecznych, które znajdują zastosowanie w szerokim spektrum obszarów społeczno-gospodarczej aktywności. Celowe, przemyślane i mądrze zarządzane praktyki i staże mogą być bardzo wartościowym elementem osiągania zakładanych efektów kształcenia na kierunkach studiów w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Niniejsza publikacja jest jedną z prób nakreślenia problemu oraz przedstawienia dobrych praktyk w tym zakresie. Mam nadzieje, że będzie ona przyczynkiem do dalszych rozważań w tym obszarze i okaże się pomocna w szukaniu skutecznych rozwiązań dla organizacji staży i praktyk na studiach humanistycznych i społecznych".

Łukasz Wyszyński – Prezes Zarządu Fundacji PSC
 
Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510