Skąd się wzięliśmy?

Fundacja PSC została założona w 2009 roku przez absolwentów uczelni Trójmiasta oraz Wrocławia, którzy podczas studiów aktywnie angażowali się w samorządność studencką oraz studencki ruch naukowy. Głównym celem powstania Fundacji byłą chęć wspierania w rozwoju młodych ludzi, budowa społeczeństwa obywatelskiego, oraz wspieranie rozwoju dydaktycznego i naukowego szkół wyższych w Polsce.

Od momentu powstanie Fundacja PSC ma na swoim koncie kilkadziesiąt projektów finansowanych lub realizowanych we współpracy z:

 1. Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 2. Polską Komisją Akredytacyjną,
 3. Parlamentem Studentów RP,
 4. Miastem Gdynia,
 5. Miastem Gdańsk,
 6. Gminą Kolbudy,
 7. Pomorskim Urzędem Wojewódzkim,
 8. Akademią Marynarki Wojennej,
 9. Uniwersytetem Gdańskim,
 10. Akademią Morską w Gdynia,
 11. Politechniką Gdańską
 12. oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510