Aktualności

poniedziałek, 09 grudzień 2019 19:14

Pomiędzy państwem a Kościołem. Przyczynek do dyskusji | Publikacja uczestników projektu "Koła w ruchu"

Z wielką przyjemnością oddajemy w Wasze ręce publikację pt. „Pomiędzy państwem a Kościołem. Przyczynek do dyskusji”. Stanowi ona efekt pracy studentów Dziennikarskiego Koła Naukowego Akademii Marynarki Wojennej w ramach projektu „Koła w ruchu” (więcej o projekcie – tutaj).

Celem studenckiego miniprojketu był przygotowanie elektronicznej publikacji popularnonaukowej zawierającej autoryzowane wywiady z naukowcami, dziennikarzami oraz duchownymi, które dotyczyć będą problemu relacji państwa i Kościoła we współczesnej Polsce.

Uczestniczący w projekcie studenci mieli nabyć następujące kompetencje:
1. Wiedza na temat podstawowych aspektów relacji państwo-Kościół w Polsce.
2. Umiejętność przeprowadzenia rejestrowanego wywiadu telefonicznego.
3. Umiejętność redakcji wywiadu.
4. Gotowość i chęć realizacji podobnych projektów w przyszłości.


Zapraszamy do lektury ;-)

Pobierz publikację pt. „Pomiędzy państwem a Kościołem. Przyczynek do dyskusji”

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510