Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja Pomeranian Students’ Coalition (Fundacja PSC)

I Uwagi wprowadzające

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 2. Korzystanie z Serwisu www.fundacjapsc.pl oznacza akceptację warunków Polityki Prywatności.
 3. Na potrzeby dostępności treści, lepszego odbioru Polityki Prywatności termin„Usługobiorca” został zastąpiony określeniem „Ty”,  „Usługodawca” – „My”. Termin„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II Co to jest Polityka Prywatności?

 1. Szanujemy prawo każdego do Prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy, kto korzysta z serwisu www.fundacjapsc.pl oraz uczestniczy w projektach realizowanych przez Fundację PSC wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy tę nową Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystając z naszych Usług, czyli korzystając z Serwisu www.fundacjapsc.pl oraz uczestnicząc w projektach realizowanych przez Fundację PSC, powierzasz nam w różnym stopniu swoje dane osobowe. W ramach korzystania z dostępu do treści serwisu www.fundacjapsc.pl lub poszczególnych Usług zdarza się, że powierzasz  nam swoje identyfikujące Cię informacje – dane osobowe, a my także naszym Zaufanym Partnerom, czyli naszym stałym dostawcom, usługodawcom, partnerom którzy pomagają nam świadczyć Tobie Usługi lub stronom trzecim, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w celu zapewnienia Tobie Usług na najwyższym poziomie. Niniejsza Polityka Prywatności powinna być pomocna w zrozumieniu, jakie dane od Ciebie zbieramy i w jakim celu, a także do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

III Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Będą to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji projektów (przeprowadzenie rekrutacji do projektów, tworzenie list obecności, kontakt w celu informacji o miejscu i terminach zajęć, przeprowadzenie ewaluacji projektów) oraz dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po serwisie www.fundacjapsc.pl, czyli te, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. Twój adres IP.
 2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. zawsze adres IP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.
 3. Pamiętaj, że zawsze możesz spytać naszego Administratora Ochrony Danych o to jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy.

IV Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Usługodawca, czyli Fundacja Pomeranian Students’ Coalition, ul. Komandorska 23/12, 81-232 Gdynia, NIP 958-16-24-510, reprezentowanym przez Prezesa Pana Łukasza Wyszyńskiego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach Fundacji PSC są to:

a) Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowa w naszym przypadku to regulaminy i umowy z pracownikami, współpracownikami, wolontariuszami, stypendystami. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić możliwości działania Fundacji a Ty nie mógłbyś skorzystać z projektów, które realizujemy. Przetwarzanie na tej podstawie prawnej odnosi się też do sytuacji, gdy zdecydujesz się nas dobrowolnie wesprzeć i dokonasz wpłaty (darowizny) na naszą rzecz. Dokonując płatności przekazujesz nam swoje dane osobowe, które będziemy przetwarzać tylko w związku z obsługą takiej płatności z uwagi na wymogi umowy darowizny i względy podatkowe. 

b) Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora czyli Fundację. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje realizację celów Fundacji takich jak np. realizacja projektów edukacyjno-szkoleniowych.

c)Twoja dobrowolna zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Nie jest możliwe bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych korzystanie z wsparcia Fundacji. Twoje pozostałe uprawnienia wynikające z udzielenia zgody są opisane poniżej.

       2. Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. Dane osobowe niezbędne do wykonania Umowy będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Dane przekazane w celu realizacji zadań publicznych będziemy przetwarzać przez okres 12 miesięcy po zakończeniu projektu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody.

VI Kto ma dostęp do Twoich danych? Informacja o odbiorcach danych.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom współpracującym z Fundacją PSC. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług lub wykonywania zawartych z Tobą umów (np. obsługa płatności, gdy zdecydujesz się nasz dobrowolnie wesprzeć finansowo). Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką Prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Zaufani Partnerzy:

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Firma księgowa 2+1
 • Hostingodawca
 • Google


VII Jakie masz prawa?

a) Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy, w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

b) Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

c) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądasz usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania przez nas na Twoją rzecz umowy lub świadczenia Usług, wówczas usunięcie danych skutkować będzie rozwiązaniem tej Umowy, a my nie będziemy mogli już Tobie świadczyć Usług, ponieważ nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, w tym nie będziemy mogli ich przechowywać.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażąda ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.


e) Prawo do przenoszenia

W przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

f) Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

g) Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO).

VIII Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów Umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. W minimalnym zakresie podanie danych jest dokonywane automatycznie (np. adres IP).

IX Informacja o ciasteczkach („cookies”) i danych eksploatacyjnych

Wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Usługobiorcy i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Usługobiorcy.

Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

X Google Analytics i Hotjar Web Analytics

Nie korzystamy z Google Analytics

XI Wykorzystywanie danych

W ramach Serwisu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook) Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

XII Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Oświadczamy, że Administrator, tj.Fundacja PSC opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, w tym odpowiednie programy szyfrujące.

XIII Uaktualnienia Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510