Darowizna

Co to jest darowizna?
> darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś inne¬mu, nie chcąc nic w zamian. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwier¬dza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią¬zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe¬go majątku”. Podkreślmy: o darowiź¬nie mówimy wtedy, kiedy dzielimy się swoją własnością, czyli przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni lub sprzę¬ty, które do nas należą.
Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 - ustawy o pdof):

  1. możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
  2. przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
  3. o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania,
  4. obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy*.

Co zyskuję przekazując darowiznę?
> Przede wszystkim satysfakcję, że wsparłeś/wsparłaś działalność organizacji pozarządowej, której działania cenisz, a jej cele są ci bliskie.

Z przekazania darowizny można mieć jednak również „korzyść” finansową. Jaką?
> Np. dając organizacji darowiznę w wysokości 100 zł, możesz odliczyć od dochodu 18 zł (lub 33 zł, jeśli zrobi to osoba w drugim przedziale podatkowym)**. Zobacz więcej na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1886163.html

* Informacja ze strony internetowej NGO.pl (http://poradnik.ngo.pl/darowizny - data logowania 26.08.2018 r.)
** Informacja ze strony internetowej NGO.pl (http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1886163.html - data logowania 26.08.2018 r.)

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510