Eksperci

Nasza Fundacja od lat buduje społeczność ekspertów i specjalistów działających na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego

 

Adam Borodo

Nauczyciel akademicki, przedsiębiorca

Asystent w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej UG, opiekun Koła Naukowego Elektronicznego Biznesu. Przewodniczący Rady Fundacji Pomerianian’ Students Colation zrzeszającej studentów i absolwentów uczelni wyższych. Prywatny przedsiębiorca. Pasjonat rozwoju osobistego. Prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich, gdzie stara się pokazać uczestnikom jak powinni zadbać o swoją przyszłość, codzienne zadania. Z sukcesami przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z autoprezentacji, wywierania wpływu i komunikacji w zespole. Zawsze otwarty na nowe wyzwania i technologie. Interesuje się gospodarka wolnorynkowa, biznesem elektronicznym oraz rozwojem sektora mikro i małych przedsiębiorstw, jak również życiem społecznym oraz politycznym.


Agnieszka Borodo

Architekt, grafik 

Absolwentka Wydziału Architektury, na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Gdańskiej. Studia ukończone z wyróżnieniem. Za pracę dyplomową „Gdyński Ratusz” z 2009 roku otrzymała Nagrodę im. Romualda Szczęsnego. Od 2010 roku czynny zawodowo architekt. Członek Fundacji PSC od początku powstania, koordynator i twórca grafiki dla projektów fundacyjnych (między innymi Gdyńska Debata Młodych, czy Szkolenia dla Licealistów).  Pasjonatka sztuki i architektury.


Paweł Ciosk

Specjalista ds. e-marketingu 

Mam na imię Paweł i rzuciłem ciepły i wygodny etat by wyruszyć w e-marketingowy świat. Prowadzę kampanie dla małych i średnich firm. Zaczynam od planowania, do tego dokładam działania przez reklamy i kreacje graficzne w mediach społecznościowych. Piszę teksty i wszystko testuję by optymalizować konwersję. Staram się to robić z wyczuciem i luzem bez zbędnego i taniego efekciarstwa. Chętnie prowadzę szkolenia oraz warsztaty z mediów społecznościowych oraz digital marketingu. Wczesniej student i senator Akademii Morskiej w Gdyni. Wieloletni organizator Delfinaliów. Członek zespołu Gdyńskiej Debaty Młodych. Obecnie specjalista do spraw marketingu internetowego w JohnnyBros.


Julia Dąbrowska

Oficer Marynarki Wojennej

Oficer Marynarki Wojennej; absolwentka Akademii Marynarki Wojennej (Wydział Mechaniczno-elektryczny) oraz Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej ( kierunek filologia angielska), studentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie studiów aktywnie działała na rzecz społeczności akademickiej poprzez działalność w samorządzie studenckim. Prywatnie żona i mama. Interesuje się stosunkami międzynarodowymi oraz sytuacją geopolityczną kraju i Europy.


Paweł Kusiak

Politolog

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej (studia cywilne). Nauczyciel akademicki, politolog i działacz społeczny. Specjalizuje się w politologii religii i filozofii polityki. Pasjonat literatury. Prywatnie mąż i ojciec.


Tobiasz Lech

Trener, koordynator projektów

Koordynator Gdyńskiej Akademii Młodych. Prezes Fundacji PSC w latach 2015-2018 oraz pracownik Działu Karier i Promocji Akademii Marynarki Wojennej. Zajmuje się zawodowo mediami społecznościowymi oraz marketingiem. Trener z zakresu wystąpień publicznych. Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Akademii Marynarki Wojennej, studiów podyplomowych w zakresie Nowoczesnej Promocji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. W latach 2009-2013 członek Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej oraz Senatu AMW. 


Aleksandra Wrona 

Event planner, działacz społeczny

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej, drugiego stopnia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz Stosunków Międzynarodowych. Podczas studiów członek Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego oraz Członek Rady Domów Studenckich. Zawodowo zajmuje się koordynowaniem projektów, głównie finansowanych ze środków unijnych oraz koordynowanie administracją biurową w Forever Entertainment S.A. Doświadczenie zdobyte jako asystent Posła na Sejm (2013-2015) oraz asystent Posła do Parlamentu Europejskiego (2014-2016). Z Fundacją PSC jestem związana od 2015 roku. 


Wojciech Milewski

Politolog, działacz społeczny 

Doktorant Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Swoje zainteresowania naukowe skupione wokół tematyki dyplomacji rozwijał w ramach stypendiów na University of Crete, Panteion University w Atenach, Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz w trakcie pobytu na United States Naval Academy w Annapolis.


Urszula Nowak

Trener, koordynator projektów, działacz społeczny

8 lat doświadczenia zawodowego branżach: produkcyjnej, centrum usług wspólnych, edukacja, FMCG, NGO. Prowadzenie projektów i programów rozwojowych, szkoleń i warsztatów w obszarze kompetencji miękkich. Zrealizowała ponad 1000 godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w szkleniach: komunikacja, zarządzanie  zmianą, zarządzanie projektami, style zarządzania, informacja zwrotna, przywództwo. Nieskończony optymizm i wiara w ludzki potencjał i możliwości.


Patrycja Rajek

Koordynator projektów, działacz społeczny

Absolwentka stosunków międzynarodowych w Akademii Marynarki Wojennej oraz studiów podyplomowych o kierunku Specjalista ds. HR na Uniwersytecie SWPS. W czasie studiów działała w samorządzie studenckim oraz była członkiem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Na co dzień zatrudniona na Uniwersytecie SWPS w Sopocie na stanowisku Koordynatora Biura Karier. Odpowiada za zbliżanie studentów z rynkiem pracy oraz utrzymywanie relacji ze środowiskiem społeczno - gospodarczym m.in. poprzez organizowanie spotkań z Radą Pracodawców. Realizuje i nadzoruje projekty Biura Karier, w tym projekty współfinansowane ze środków UE.  W Fundacji PSC odpowiada za realizację projektów edukacyjnych, Koordynator Gdyńskich Debat Młodych oraz projektu szkoleniowego dla pomorskich kół naukowych pt. "Koła w ruchu".

Agnieszka Skupień

Pracownik administracji publicznej

Pracownik administracji publicznej. Absolwenta Akademii Marynarki Wojennej – studia I stopnia Stosunki Międzynarodowe na WNHiS i Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – studia II stopnia Finanse i Rachunkowość.  W latach 2009 – 2016 koordynowała kwestie finansowe PSC. Od 2014 pełni funkcje Członka Rady Fundacji. 


Tomasz Skupień

Oficer Marynarki Wojennej

Oficer Marynarki Wojennej. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej – wydział NiUO. Pomysłodawca i jeden z fundatorów PSC. W latach 2009 – 2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji. Honorowy Dawca Krwi. Kibic Tottenhamu i rekreacyjny gracz Magic the Gathering.


Dominika Wyszyńska 

Trener

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W czasie studiów działała w samorządzie studenckim, również jako jego przewodnicząca. Była ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Obecnie wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, gdzie zajmuje się dydaktyką oraz ewaluacją jakości prowadzonych zajęć. Członek zespołów projektowych i naukowych związanych z podnoszeniem kompetencji studentów, doskonaleniem jakości kształcenia i korelacją studiów społecznych z rynkiem pracy. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds.postępowania oceniającego (wcześniej, wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia). Koordynator Gdyńskich Debat Młodych, projektu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students’ Coalition (PSC). Od 2015 do 2018 roku wiceprezes Fundacji PSC. Dyplomowany trener szkoły TROP, zajmujący się wzmacnianiem kompetencji w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, konfliktu, zarządzania zespołami, zarządzania projektami.


Łukasz Wyszyński

Politolog, project manager

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Fundacji PSC. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i koordynator rozwoju programów kształcenia. Project Manager krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych. Pracownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Naukowo zajmuje się rolą sił morskich w polityce państwa oraz bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego gdzie pracuje nad mechanizmami wsparcia organizacji pozarządowych. Laureat Nagrody Ministra Obrony Narodowej pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne. Członek komitetów sterujących, komisji eksperckich oraz organizator szkoleń i konferencji dotyczących jakości kształcenia, współpracy międzynarodowej oraz trzeciego sektora. Przez wiele lat działał na rzecz społeczności akademickiej miasta i kraju wspierając samorządności studencką, rozwój ruchu naukowego oraz kulturalnego. Autor publikacji i referatów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, jakości kształcenia oraz aktywności społecznej.


Weronika Żółkowska

Menadżer z branży HR i IT 

Z wykształcenia menadżer, specjalista ds kadrowych. Przez 10 lat związana z Akademią Morską jako studentka, działaczka społeczna w samorządzie studenckim oraz pracownik. Przez 3 lata zarządzała obiektem hotelowym. 5 lat zasiadała w Zarządzie Fundacji AMG, w której była odpowiedzialna za finanse i sprawy kadrowe. Obecnie powiązana z firmą z branży HR i IT, w której jest specjalistą ds. zawierania umów B2B z korporacjami i kontraktorami. Jej pasją jest żeglarstwo, podróże oraz muzyka.


Magdalena Papke

Trener, koordynator projektów, działacz społeczny

magdalena papke

Absolwentka studiów II stopnia na kierunku stosunków międzynarodowych na Akademii Marynarki Wojennej. W trakcie studiów aktywnie angażowała się w życie Wydziału, członek Dziennikarskiego Koła Naukowego oraz zawodniczka sekcji koszykówki AZS AMW Gdynia.
Zawodowo pracuje w firmie rodzinnej, gdzie zajmuje się zapleczem biurowym oraz organizacyjnym. W Fundacji działa od 2018 roku. Mentor projektów zespołowych w projekcie w ramach projektu “Gdyńska Akademia Młodych”, członek zespołu projektowego Gdyńskiej Debaty Młodych, opiekun stażystów w ramach - Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni”.


Malwina Klein

Trener, koordynator projektów, działacz społeczny

klein

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W trakcie studiów zaangażowana w działanie Dziennikarskiego Koła Naukowego, a także uczestniczka projektu rozwijającego kompetencje zawodowe, komunikacyjne i analityczne studentów na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Z Fundacją PSC związana od 2018 roku, po półrocznym stażu w strukturach organizacji, aktywna członkini fundacji. Mentorka w projekcie Gdyńska Akademia Młodych, koordynatorka grupy stażystów Fundacji PSC. Organizatorka i współorganizatorka międzynarodowych konferencji naukowych i debat.


Eryka Rainko

Trener, działacz społeczny

rainko

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w której zdobyła tytuł magistra stosunków międzynarodowych. Uczestniczka drugiej edycji Projektu Rozwoju Kompetencji, dzięki któremu spełniła marzenie o podróży do USA. W trakcie trwania studiów odbyła staż w Fundacji PSC, w życiu której teraz uczestniczy jako trener i szkoleniowiec. Aktualnie pracuje w międzynarodowej firmie Franke Foodservice Systems, zajmując stanowisko Zakupowca Operacyjnego. Wegetarianka z wielkim sercem do zwierząt, miłośniczka psów.


Tomasz Dranicki

Politolog, trener, działacz społeczny

dranicki

Absolwent stosunków międzynarodowych na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, obecnie nadal związany z Wydziałem Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW. Podczas studiów członek, a później prezes Dziennikarskiego Koła Naukowego. Finalista Konkursu Czerwonej Róży 2018. Naukowo zainteresowany przemianami międzynarodowymi oraz Bliskim i Dalekim Wschodem, ze szczególnym uwzględnieniem Chin i Indii. Prywatnie madridista, fan gier wideo i popkultury, pasjonat historii i dobrej muzyki. Z Fundacją PSC związany od 2014 roku.


Krzysztof Nadolski

Politolog, trener, działacz społeczny

krzysztof nadolski

Student piątego roku stosunków międzynarodowych na Akademii Marynarki Wojennej, członek Dziennikarskiego Koła Naukowego, uczestnik projektu rozwoju kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych, absolwent 17. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej. Z Fundacją związany od 2018 roku zaczynając jako stażysta. Pasjonat wszelkiego rodzaju strategii i symulacji. Fan RPG, popkultury, dobrej książki i muzyki.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510