Aktualności

czwartek, 28 marzec 2019 14:08

Koła w ruchu - II edycja

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uruchamiamy rekrutację do II edycji projektu „Koła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim”, który będzie realizowany od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Projekt uzyskał finansowanie w ramach zadania publicznego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Realizatorem Projektu jest Fundacja PSC. Celem Projektu jest realizacja szeregu działań na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych działających na terenie województwa pomorskiego, które w sposób kompleksowy wesprą studentów aktywnych naukowo.
Projekt przewiduje objęcie wsparciem 48 osób reprezentujących od 15 do 30 organizacji naukowych.

Jest to II edycja projektu zainaugurowanego w 2018 roku. W ramach ubiegłorocznej edycji powstała strona www.kolawruchu.pl, która jest przestrzenią do zaprezentowania swojego koła, wymiany doświadczeń, rozreklamowania swoich działań a także nawiązania współpracy pomiędzy kołami.

II edycja projektu została tak zmodyfikowana aby jeszcze bardziej odpowiadać na potrzeby studentów działających w organizacjach studenckich. Projekt będzie składał się z kilku etapów:

I MEETUP (15.04.2019 r.) - czyli spotkanie networkingowe, którego celem będzie zapoznanie się osób biorących udział w projekcie. Pozwoli to na efektywniejsza prace podczas warsztatów oraz lepszy dobór osób do wspólnych projektów.

II SZKOLENIA (realizowane od 16.04.2049 do 10.05.2019):
1. Szkolenie z zakresu pracy projektowej
2. Szkolenie pt. „Analiza problemowa i podstawy planowania strategicznego"
3. Szkolenie z zakresu pracy w grupie
4. Szkolenie z zakresu przywództwa

III WYMIENNIKOWNIA WIEDZY (realizowana od 11.05.2019 do 15.05.2019 r) – członkowie kół za pomocą platformy będą proponować tematy szkoleń, które chcieliby przeprowadzić. 3 warsztaty, które uzyskają największą liczbę głosów zostanie zorganizowanych w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

IV OPRACOWANIE POMYSŁU I WDROŻENIE PROJEKTU NAUKOWEGO (realizowana od 15.05.2019 do 31.10.2019 r.) - W kolejnym etapie uczestnicy projektu dobiorą się w 3-4 interdyscyplinarne zespoły w ramach których będą pracować nad wspólnym projektem naukowym. Każdy z zespołów będzie miał do dyspozycji budżet – 3000 zł brutto. Wsparciem dla działań grup będą mentorzy, którzy posiadając doświadczenie w realizacji projektów będą konsultować i wspierać realizację pomysłów. Dodatkowo Fundacja PSC zagwarantuje wsparcie logistyczne (rozliczenie zgodnie z przepisami prawa). Po zakończeniu tego etapu uczestnicy przystąpią do wdrażania zaplanowanych działań i oceny ich skuteczności. Wszystko to odbędzie się w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane podczas warsztatów i przy wsparciu mentorów.

V UDZIAŁ W PODSUMOWUJĄCYM „WARSZTACIE HURRA!” (07.11.2019 r.) - podczas którego studenci będą prezentować swoje projekty przed interesariuszami projektów, Mentorami, ekspertami Fundacji PSC oraz przedstawicielami zainteresowanych uczelni. Warsztaty będą miały na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy, informacjami co sprawiało im największe trudności a co pomagało w realizacji zadań.

VI STWORZENIE KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK - podczas "Warsztatu Hurra" zostaną spisane zasady pracy, tworzenia, komunikowania się, które mogą być pomocne podczas działalności w kołach naukowych. Katalog zostanie opublikowany na stronie www oraz portalach społecznościowych

Link do zapisów:
https://docs.google.com/forms/d/1Q5L_vo9Dls1N9THEzGtqQJeqrUyviN3rffRooFTlZkE/viewform?edit_requested=true

Obowiązuje kolejność zgłoszeń!

Szczegóły:

www.kolawruchu.pl

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/251699915734834/

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510