Aktualności

Temat: "Czy warto działać społecznie?"

Termin:

8 maja 2013 r. od godz. 10.00 do godz. 12.00  w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym
w Sali Morskiej

Prelegenci debaty:

• Michał Guć - Wiceprezydent Miasta Gdyni 
• Przemysław Kotecki - Członek Zarządu Stowarzyszenia „Razem Przeciw Sobie” 
• Tomasz Brodewicz - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Współpracy Młodzieży” 
• Szymon Jeliński - Przedstwiciel Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
• Łukasz Wyszyński - Prezes Zarządu Fundacji Pomeranian Students’ Coalition

Opis debaty:

W V debacie chcemy zastanowić się nad szeroko rozumianą działalnością społeczną. Mamy nadzieję na wzbudzenie refleksji i dyskusji wśród młodych osób nad zagadnieniami aktywności społecznej oraz jej roli we współczesnym społeczeństwie. Celem debaty jest zaprezentowanie i rozmowa na temat wartości, jakie niesie ze  sobą taka działalność. Chcemy przedstawić  i omówić charakter działalności społecznej  w Gdyni i tendencje, jakie się kształtują na przestrzeni ostatnich lat. Pragniemy przedyskutować rolę i potrzebę wspierania działalności społecznej z punktu widzenia osób aktywnych, młodych i dynamicznych, ale również działań władz miasta w tym obszarze. Mamy nadzieję, że V Gdyńska Debata Młodych  –  Czy warto działać społecznie?  zachęci uczestników do refleksji nad pozytywnymi wartościami aktywności, które niesie za sobą działalność na rzecz innych osób, a w konsekwencji również do podejmowania inicjatyw na tym polu.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510