Aktualności

Temat: "Kształtowanie ładu przestrzennego w Gdyni"

Termin:

Debata odbędzie się 10 maja 2012 r. od godz. 12:00 do godz. 14:00 w Muzeum Miasta Gdyni na ul. Zawiszy Czarnego 1.

Prelegenci debaty:

• Prezydent Miasta Gdyni - dr Wojciech Szczurek
• Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni - mgr Dagmara Płaza-Opacka
• Prorektor ds. kształcenia AMW - dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW
• Przewodnicząca Prezydium Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej - Dominika Tracz
• Przewodniczący Parlamentu Studentów Akademii Morskiej w Gdyni - Rafał Wolski

Opis debaty:

W III debacie „Kształtowanie ładu przestrzennego Gdyni”, nad którą patronat objął Prezydent dr Wojciech Szczurek, chcemy zastanowić się nad architekturą i ładem przestrzennym naszego miasta. Chcemy podyskutować o jego cechach i zastanowić się czy nadal posiada swój unikatowych charakter. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie którzy będą mieszkać w Gdyni jeszcze przez wiele lat, będą mogli postawić swoje pytania, wypowiedzieć wątpliwości, a także przedstawić swój pogląd w tej sprawie. Liczmy, że debata pozwoli także młodym ludziom lepiej poznać architekturę Gdyni, która niewątpliwie jest jej wizytówką. Mamy nadzieję, że dobór prelegentów, miejsce debaty oraz atrakcyjna forma pozwolą jej uczestnikom lepiej poznać ład przestrzenny Gdyni, założenia i opinie architektów, a także stanowisko Władz Miasta Gdyni w tej kwestii. Zachęcamy również do wyrażania swoich opinii na łamach biuletynu, który ukazuje się po każdej Debacie w wersji elektronicznej. Jesteśmy przekonani, że udział ludzi młodych pozwoli na niezwykle ciekawe spostrzeżenia i wnioski, które pozwolą wzbogacić debatę publiczną nad tematami szczególnie ważnymi dla naszego miasta.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510