Gdyńska Debata Młodych

Patrycja RAJEK – Koordynator projektu (opiekun zespołów projektowych)

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W czasie studiów aktywnie działała na rzecz studentów w komisjach stypendialnych oraz w Prezydium Samorządu Studentów AMW. Przeprowadziła szereg szkoleń dla członków komisji stypendialnych, studentów pierwszego roku oraz pracowników administracyjnych uczelni. Podczas swojej działalności pomagała również podczas organizacji imprez kulturalnych oraz administrowała stroną internetową samorządu. Koordynator Gdyńskich Debat Młodych od 2013 r, do tej pory współorganizowała 6 debat. Członek Zarządu Fundacji PSC.

Dominika WYSZYŃSKA – Koordynator projektu (opiekun zespołów projektowych)

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W czasie studiów działała w Prezydium Samorządu Studentów, początkowo w komisji ds. socjalno-bytowych, a następnie jako przewodnicząca Prezydium. Reprezentowała studentów w Radzie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, a następnie w Senacie AMW. Była ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Obecnie pracownik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, gdzie zajmuje się dydaktyką oraz ewaluacją jakości prowadzonych zajęć. Członek zespołów projektowych i naukowych związanych z podnoszeniem kompetencji wśród studentów, doskonaleniem jakości kształcenia i korelacją studiów humanistycznych z rynkiem pracy. Prowadząca szkolenia dla studentów i pracowników uczelni i samorządowców studenckich. Od 2013 r. koordynator Gdyńskich Debat Młodych.

Agnieszka BORODO – Obsługa graficzna projektu

Specjalista ds. projektów graficznych Fundacji PSC. W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej. W 2007 opublikowała artykuł pt.: „Przestrzeń trójmiejskiej metropolii” w „Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym” (numer 2/2007). W 2009 roku odbywała półroczną praktykę zawodową w hamburskim biurze architektoniczno-projektowym: „jb architektur design”. W 2010 roku zdobywczyni Nagrody im. Prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową pt.: „Gdyński Ratusz” w zakresie nowoczesnych technologii, wpisującej się w działania Gdyni i wykonaną na Politechnice Gdańskiej. Autorka logo fundacji PSC, GDM i SzDL. Zajmowała się stworzeniem grafiki do strony internetowej fundacji PSC. Interesuje się modernistyczną architekturą, w szczególności gdyńską; twórczością Antonio Gaud’iego oraz malarstwem impresjonistycznym i surrealistycznym.

Paweł KUSIAK – Warsztat dziennikarski

Wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Wiceprezes zarządu Fundacji Pomeranian Students’ Coalition. Absolwent Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. W latach 2006-2011 studiował na kierunku stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia); w latach 2011-2013 był słuchaczem studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. W latach 2011-2014 członek zespołu Gdyńskich Debat Młodych oraz redaktor naczelny wydawanego w ramach projektu biuletynu.

W latach 2011-2013 koordynator projektu edukacyjnego Gdyńska Akademia Młodych. Od roku 2011 sekretarz redakcji serii Biblioteka Humanistyczna wydawanej przez Wydawnictwo Akademii Marynarki Wojennej.  Od Roku 2014 redaktor naczelny wydawanego przez Dziennikarskie Koło Naukowe AMW biuletynu studenckiego DEKAEN. Od roku 2013 wydawca portalu internetowego promującego czytelnictwo Elita-libro.pl.

Łukasz WYSZYŃSKI – Warsztat z debaty publicznej i sztuki wystąpień publicznych

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej. W przeszłości ekspert ds. studenckich, a obecnie ekspert ds. formalno - prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Fundacji Pomeranian Students Coalition oraz Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W przeszłości zaangażowany w działalność samorządową w uczelni oraz w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Twórca i pierwszy koordynator projektu Gdyńskich Debat Młodych. Prowadzący i uczestnik licznych debat, szkoleń i projektów edukacyjnych.

Ula NOWAK – Warsztat pracy projektowej i komunikacji

Absolwentka zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Szczecińskim, posiada doświadczenie trenerskie w zakresie umiejętności miękkich, efektywności indywidualnej, interpretacji profili osobowościowych opartych na psychologii C.G Junga (certyfikowany konsultant), doświadczona w prowadzeniu szkoleń i warsztatów zarówno dla małych organizacji, samorządów studenckich, jak i środowisk międzynarodowych.

Paweł CIOSK – Warsztat Public Relations i promocji; Redaktor Biuletynu GDM

Członek Rady Fundacji PSC. Absolwent inżynierskich studiów na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni. W czasie studiów aktywny działacz studencki. Organizator Gdyńskiego Festiwalu Kultury Studenckiej – „Delfinalia” w latach 2012-2014. Prowadzący fan page Delfinaliów, Parlamentu Studentów Akademii Morskiej czy obozu adaptacyjnego dla studentów "Adapciak". Redaktor strony informacyjnej. Uczestnik licznych szkoleń poświęconych PR, promocji i marketingu.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510