Gdyńska Debata Młodych

Gdyńska Debata Młodych (GDM) to forum dialogu, młodych mieszkańców Gdyni, z autorytetami i osobami decyzyjnymi, w kwestiach szczególnie istotnych dla gimnazjalistów, licealistów, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Projekt rozpoczął się w 2011 roku i do chwili obecnej odbyło się 10 debat.

Podczas debat udało się zgromadzić publiczność liczącą około 900 osób i zaprosić 45 prelegentów, którzy poza samą debatą dzielili się swoimi przemyśleniami na łamach Biuletynu Gdyńskich Debat Młodych. Publikowali tam również sami uczestnicy debaty, co pozwoliło w 10 numerach biuletynu, na łącznie 220 stronach, zebrać ciekawy i przydatny materiał poglądowy o spojrzeniu ekspertów i młodych ludzi na  kwestie istotne dla przyszłości Gdyni i jej mieszkańców. Biuletyny opublikowane są na stronie, dzięki czemu są dostępne dla osób zainteresowanych i stanowią trwały efekt 20 godzin dotychczasowych debat.

Gdyńskie Debaty Młodych są realizowane przy wsparciu finansowym miasta jako zadanie publiczne w latach 2011-2014 i 2014-2016 oraz pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni. Podczas projektu w ramach współpracy eksperckiej oraz organizacyjnej w projekt zaangażowały się między innymi: Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Morska w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Port Gdynia S.A., Politechnika Gdańska, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki, Radio Gdańsk i wiele innych.

Nowa formuła projektu

Organizatorzy Gdyńskich Debat Młodych bogatsi o doświadczenia ponad trzech lat trwania projektu, chcąc go rozwijać i czynić bardziej atrakcyjnym dla ludzi młodych, a także bardziej użytecznym społecznie dla mieszkańców naszego miasta, stworzyli nową, rozbudowaną wersję projektu. Ma ona pozwolić zrealizować cele, które zostały określone w konkursie na powierzenie realizacji zadania polegającego na aktywizacji młodzieży, mieszkańców Gdyni. Szczególnie poprzez aktywizowanie młodych ludzi do udziału w debacie publicznej i kształtowanie poglądów dotyczących przyszłości naszego miasta i jego mieszkańców.

Każdorazowo do danej debaty będzie budowany zespół projektowy, złożony z młodzieży szkół średnich i studentów gdyńskich uczelni. W wyniku rekrutacji zostanie wyłoniona grupa od 6 do 10 osób, która weźmie udział w szkoleniach dotyczących:

• pracy projektowej i komunikacji – 5 godzin; 
• promocji – 5 godzin;
• podstaw dziennikarstwa – 5 godzin; 
• debaty publicznej – 5 godzin.

Następnie pod okiem opiekunów stworzą i przeprowadzą własną debatę. W tym celu określą jej temat, dobiorą i zaproszą prelegentów, zorganizują miejsce debaty,  zajmą się jej promocją i przeprowadzeniem. Po debacie zorganizują wywiady z prelegentami oraz zredagują wstępnie teksty do biuletynu. Tak szeroki zakres działań będzie wymagał od nich pracy grupowej, umiejętnego budowania celu i tematu debaty, a także staranności i konsekwencji. Dzięki temu grupa młodych ludzi zdobędzie wiedzę i umiejętności organizacyjne i rozwinie kompetencje miękkie w pracy na rzecz społeczności lokalnej. Zaistnieją oni w dyskusji publicznej i będą mogli wpływać na jej kształt.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510