Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 01 październik 2018 10:53

Szkolnictwo wyższe w Polsce w XXI wieku – szanse, wyzwania i zagrożenia

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w debacie pt. „Szkolnictwo wyższe w Polsce w XXI wieku – szanse, wyzwania i zagrożenia”, która odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. w godz. 12.00-14.00 w Audytorium Biblioteki Głównej im. Lecha Kaczyńskiego Akademii Marynarki Wojennej. 

Głównym celem spotkania jest chęć podjęcia dyskusji nad szansami, wyzwaniami oraz zagrożeniami, które stoją przed systemem szkolnictwa wyższego w Polsce w XXI wieku. Debata odbędzie się w pierwszym miesiącu obowiązywania nowej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zdajemy sobie sprawę, że nowe regulacje prawne w niej zawarte niosą ze sobą szereg zmian w organizacji i funkcjonowaniu uczelni, a także pracy naukowej i dydaktycznej. Mając powyższe na uwadze zdecydowaliśmy się zaprosić do debaty ekspertów, którzy kształtują system szkolnictwa w Polsce, zarządzają uczelniami, ewaluują jakość kształcenia oraz reprezentują studentów. Mamy nadzieję, że udział w debacie przedstawicieli środowiska akademickiego uczelni Pomorza pozwoli na wiele ciekawych spostrzeżeń oraz wniosków. Jesteśmy przekonani, że podczas spotkanie w murach Akademii Marynarki Wojennej uda się wskazać także kwestie, które powinny być przedmiotem dalszych refleksji i działań.

Organizatorzy:

Prelegenci:

Piotr Müller - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

800px Piotr muller 2018Piotr Müller jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w ramach Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW.

W trakcie studiów sprawował dwuletnią kadencję jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie został wybrany przez przedstawicieli samorządów studenckich polskich uczelni na Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – organizacji będącej ustawowym reprezentantem ogółu studentów kraju.

Były ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Prezydium PKA (2013-2014). W latach 2010-2014 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zasiadał m.in. w komisji prawno-statutowej oraz komisji finansów. W latach 2012-2016 członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. W przeszłości również m.in.: członek Rady Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia, członek Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich, Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Programowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od listopada 2015 do kwietnia 2017 doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. W lutym 2017 r. powołany w skład zespołu legislacyjnego przygotowującego projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Od kwietnia 2017 r. dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które odpowiada m.in. za realizację zadań związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i kształtowanie wizerunku ministerstwa oraz prowadzenie polityki promocyjnej i informacyjnej, w tym medialnej.

W przeszłości stypendysta m.in.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji im. Lesława A. Pagi.

www.nauka.gov.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

831fbc24314d291d723ae68c15b38b6aUkończył w 1976 studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1982 doktoryzował się w Virginia Polytechnic Institute and State University, habilitację obronił w 1997, w Uniwerstecie Warszawskim. W roku 2014 uzyskał tytuł profesora nauk matematycznych. Zajmuje się teorią grup i pierścieni.

Od czasu ukończenia studiów pracuje w Instytucie Matematyki UW, od 1997 na stanowisku profesora. Od 1996 do 1999 pełnił funkcję wicedyrektora, następnie do 2005 dyrektora tej jednostki. W latach 2005–2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2009-2011 był przewodniczącym Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN. Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism "Delta" i "Algebra and Discrete Mathematics".

Od roku 2003 członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych w koordynowanym przez OECD programie PISA; od 2012 przewodniczący tego zespołu. Od 2012 roku członek CERI - Komitetu Sterującego Badań Edukacyjnych w OECD. W latach 2007-2009  podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2009-2012  podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt- Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

 
Jego Magnificencja RektorProf. dr hab. inż. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020, jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (1976), elektronikiem, profesorem nauk technicznych. W latach 2002-2005 był Prodziekanem, zaś w latach 2008-2012 Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Na tej samej uczelni doktoryzował się w 1985 roku, a w 1995 w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną Diamentopodobne warstwy węglowe wytwarzane metodami plazmowymi na potrzeby mikroelektroniki uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 2005 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Uczestniczył w różnych międzynarodowych programach badawczych, był stażystą w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP "CEMI" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). Jest współautorem i autorem dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych, z czego ponad 100 artykułów w takich czasopismach jak: Diamond Related Materials, Thin Solid Films, Journal of Crystal Growth, Chaos Solutions & Fractals, Solid State Electronics, Applied Physics Letters i Surface Science oraz prawie 200 referatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Jest współautorem lub autorem 14 zgłoszeń patentowych oraz ponad 50 raportów z realizacji projektów badawczych. Był członkiem komitetów organizacyjnych i programowych kilkudziesięciu konferencji naukowych. Jest promotorem 12 rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym kolejnych kilku doktorantów. Za swoją działalność był nagrodzony nagrodą Wydziału IV Nauk Technicznych PAN (1997) oraz wieloma nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową, dydaktyczną lub organizacyjną; otrzymał także nagrody na targach innowacji i wynalazków w Pittsburgu, Londynie, Budapeszcie i Damaszku. Był recenzentem ponad 26 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz szeregu wniosków o tytuł oraz awansowych w uczelniach technicznych całej Polski.

Maciej Markowski- Przewodniczący Zarządu European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA), Przedstawiciel Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Maciej Markowski1Maciej Markowski – absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (mgr inż.); uczestnik studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Politechnice Gdańskiej; naukowo zajmuje się problematyką zarządzania jakością oraz przedsiębiorczości szkół wyższych. Przewodniczący Zarządu European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA), organizacji zrzeszającej 17 agencji akredytacyjnych z 10 krajów europejskich. Ekspert Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy HEInnovate - projekt wspólny Komisji Europejskiej i OECD, mający na celu wzmacnianie przedsiębiorczości szkół wyższych, w tym również w obszarze kształcenia. Od 2006 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obecnie realizujący zadania w zakresie współpracy międzynarodowej PKA. Kierownik projektu Erasmus + - Facilitating Implementation of the European Approach to Quality Assurance of Joint Programmes (ImpEA) mający na celu wsprarcie wdrażania Europejskiego podejścia do oceny jakości studiów wspólnych (10 partnerów z 5 krajów EHEA).

http://www.pka.edu.pl/

dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW - Przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej

800px Jerzy Kojkoł
Jerzy Kojkoł – polski filozof i religioznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny i dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, prezes Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. 
 
W 1990 został adiunktem w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Później zajmował stanowisko prodziekana Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W 2006 wybrano go na stanowisko prorektora ds. dydaktycznych tej Uczelni, a w 2007 prorektora ds. studenckich. W latach 2008-2012 był dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. W kadencji 2012-2016 był prorektorem ds. kształcenia oraz dyrektorem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. W roku 2016 ponownie objął funkcję dziekana WNHiS AMW. W 2014 otrzymał nagrodę zespołową Ministra Obrony Narodowej I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne.  Od 2015 pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. 
 

Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Prowadzący:

  • Łukasz Wyszyński – Prezes Zarządu Fundacji PSC

Termin: 29 października 2018 r.

Miejsce: Audytorium Biblioteki Głównej im. Lecha Kaczyńskiego - Akademia Marynarki Wojennej ul. Śmidowicza 69, Gdynia

Godzina: 12.00 – 14.00 (Prosimy o przybycie do Audytorium do godz. 11.50)

Formuła:

  • Około 50-60 min. moderowana debata prelegentów. .
  • Około 50-60 min. możliwość zadawania pytań i dyskusja z uczestnikami debaty. 

R.S.V.P

Michał Maliński (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 667-235-180) do dnia 26 października 2018 r.

Patroni Medialni:

RG logo       Logo Dziennik Baltycki copy