Aktualności

poniedziałek, 23 listopad 2020 22:23

Projekt "Herbarium Pomeranicum"

W Akademii Pomorskiej w Słupsku realizowany jest projekt Herbarium Pomeranicum - „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza -  Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”. Herbarium Pomeranicum to projekt partnerski i interdyscyplinarny łączący wiele obszarów nauki.

W projekcie bierze udział  Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Szczeciński, co wskazuje na wagę współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi oraz istotę synergii w realizacji znaczących projektów naukowych.

Czym zatem właściwie jest Herbarium?

Herbarium, czyli zielnik, to kolekcja zasuszonych okazów roślin i grzybów ułożonych, opisanych i sklasyfikowanych według określonych kryteriów. Wysuszone rośliny i grzyby przechowuje się przyklejone na specjalnie przygotowanych arkuszach, opatrzone etykietą zawierającą nazwę naukową organizmu, miejsce i datę zbioru, a także nazwisko osoby, która okaz zebrała i oznaczyła. Ponadto w zielnikach przechowuje się oryginalne ryciny, owoce, nasiona, zakonserwowane części roślin oraz preparaty mikroorganizmów. Łącznie zostanie zeskanowanych i udostępnionych w sieci 468.000 najbardziej cennych alegatów w kolekcji, a dostęp do nich uzyska każdy zainteresowany. Są to zasoby niezwykle cenne dla nauki, należy zauważyć iż zbiory te pochodzą z Pomorza oraz wielu innych regionów świata.

Kto na tym może skorzystać?

Digitalizacja to przyszłość, wzorując się na największych zielnikach świata jesteśmy przekonani, iż z zeskanowanych zbiorów będzie korzystać szerokie grono odbiorców.  Naukowcy, studenci, administracja państwowa, a także służby państwowe, których zadaniem jest dbałość o środowisko.

Należy tutaj zaznaczyć, że projekt ma także charakter edukacyjny, zbiory przysłużą się  nauczycielom i uczniom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trakcie edukacji przyrodniczej. Ale Herbarium to także realna pomoc w biznesie. Z zasobów zdigitalizowanych herbariów na całym świecie korzystają różnego typu instytucje i firmy przy wykonywaniu ekspertyz oddziaływania na środowisko różnorakich inwestycji np. w formie wykorzystywania materiałów zielnikowych jako materiałów porównawczych, pomoc w identyfikowaniu gatunków i innych.

Pełne efekty pracy zobaczymy za około dwa lata, jednak już teraz można założyć,  iż praca nad tak ambitnym projektem przyniesie wiele korzyści dla edukacji i środowiska, bo Herbarium Pomeranicum to gwarancja zachowania wiedzy o intensywnie zmieniającym się środowisku przyrodniczym, które na Pomorzu jest wyjątkowe, bo przecież dobrze wykonany zielnik jest ponadczasowy, nigdy się nie starzeje, wręcz przeciwnie – jego wartość wzrasta z wiekiem.

Warto zaznaczyć, iż jedną z osób zaangażowanych w Projekt jest wiceprezes Fundacji PSC – mgr Tobiasz Lech, który realizuje założenia promocji projektu.

Zapraszamy na stronę internetową projektu https://herbariumpomeranicum.pl oraz fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/herbariumpomeranicum/

20.03.26 herbarium 2020 fb

*Projekt Herbarium Pomeranicum -  „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza -  Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”).

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510