Aktualności

piątek, 28 wrzesień 2018 10:41

XII Gdyńska Debata Młodych pt. "Kształcenie w Polsce - XIX czy XXI wiek?"

Gdyńska Debata Młodych (GDM) to forum dialogu, młodych mieszkańców Gdyni, z autorytetami i osobami decyzyjnymi, w kwestiach szczególnie istotnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także studentów i absolwentów uczelni wyższych. Projekt rozpoczął się w 2011 roku i do chwili obecnej odbyło się 11 debat. Ich zakres tematyczny był niezwykle rozległy, cały czas jednak poruszano zagadnienia żywotnie związane z Gdynią i jej najbliższym otoczeniem.

Tegoroczna, 12 odsłona debaty to połączenie doświadczenia zebranego przez organizatorów w latach ubiegłych z odświeżoną formą dyskusji, umożliwiającą w jeszcze większym stopniu wymianę idei. Większy nacisk położony zostanie na interakcję między zaproszonymi prelegentami a  zgromadzoną publicznością. Całość moderowana będzie przez przedstawiciela organizatorów – Fundacji PSC. Pierwsza część debaty to moderowana dyskusja prelegentów z kilkuminutowymi wystąpieniami. Druga część debaty to pytania od zgromadzonej publiczności. Całość zostanie podsumowana przez prowadzącego.

Temat obecnej debaty – „Kształcenie w Polsce – XIX czy XXI wiek?” – został wybrany celowo z dwóch powodów. Przede wszystkim wpisuje się w dyskurs publiczny dotyczący edukacji oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i ma na celu jak najszersze przedstawienie tejże problematyki, wymianę poglądów, a także otwarcie się na głos osób najżywotniej zainteresowanych – młodzieży uczącej się, studentów oraz osób związanych z edukacją i szkolnictwem wyższym. Pochylając się nad tym jakże aktualnym zagadnieniem, organizatorzy liczą na sprowokowanie i zachęcenie do merytorycznej dyskusji jak najszerszego grona zainteresowanych.

Postawione pytanie, zdaniem organizatorów, dobrze oddaje ducha obecnego systemu edukacyjnego w Polsce, gdzie klasyczne modele nauczania i wychowania, powstałe jeszcze w XIX wieku coraz mocniej nie przystają do dynamicznie zmieniającego się świata. Kolejne pokolenia uczniów i absolwentów podążają drogą swoich poprzedników, co niekoniecznie sprawdza się w XXI wieku. Wszakże faktem jest, że każde pokolenie jest unikalne - nie można tego jednakże powiedzieć o zachowującym ciągłość systemie kształcenia. Przygotowywani do podjęcia pracy absolwenci sprzed kilkudziesięciu lat prawdopodobnie nie odnaleźliby się na dzisiejszym rynku pracy mimo świetnego i wszechstronnego wykształcenia. W jakich kategoriach należy więc rozpatrywać polski system kształcenia? Jak ta sytuacja przekłada się na współczesną rzeczywistość? Na te, a także inne pytania postarają się odpowiedzieć organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi.

By zagwarantować wysoki i merytoryczny poziom dyskusji, organizatorzy postanowili zaprosić prelegentów zapewniających spojrzenie z rozmaitych punktów widzenia i reprezentujących różne środowiska:

Katarzyna Hall - Prezes Stowarzyszenia Dobra Edukacja;

Bartosz Bartoszewicz* - Wiceprezydent Gdyni;

Oktawia Gorzeńska - Dyrektor 17 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni;

Maciej Halbryt – Przedstawiciel środowiska absolwentów;

Urszula Nowak - Ekspert Fundacji PSC

Drugi powód wyboru tematu jest bardziej symboliczny i wiąże się pośrednio z tematyką pierwszej zorganizowanej Gdyńskiej Debaty Młodych pt. „Wykształcenie przepustką do kariery”. Tegoroczna debata stanowi niejako klamrę spinającą przedział ponad 7 lat i pozwala pokazać, jak na przestrzeni tego czasu zmieniła się sytuacja w szkolnictwie oraz szkolnictwie wyższym. Organizatorzy ufają, iż takie porównanie ukaże także drogę, jaką przebyła debata oraz jej formuła, otwierając jednocześnie kolejny rozdział w historii przedsięwzięcia.

Podczas minionych debat udało się zgromadzić publiczność liczącą około 1000 osób i zaprosić kilkudziesięciu prelegentów, którzy poza samą debatą dzielili się swoimi przemyśleniami na łamach Biuletynu Gdyńskich Debat Młodych. Publikowali tam również sami uczestnicy debaty, co pozwoliło w 11 numerach biuletynu, na łącznie 238 stronach, zebrać ciekawy i przydatny materiał poglądowy o spojrzeniu ekspertów i młodych ludzi na  kwestie istotne dla przyszłości Gdyni i jej mieszkańców. Biuletyny opublikowane są na stronie, dzięki czemu są dostępne dla osób zainteresowanych i stanowią trwały efekt dotychczasowych debat.

Podczas projektu w ramach współpracy eksperckiej oraz organizacyjnej w projekt zaangażowały się między innymi: Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Morska w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Port Gdynia S.A., Politechnika Gdańska, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki, Radio Gdańsk i wiele innych.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne po dokonaniu zgłoszenia na stronie: https://debata-ksztalcenie.evenea.pl/

*udział niepotwierdzony

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510