Aktualności

czwartek, 27 wrzesień 2018 18:56

Koła w ruchu - projekt wsparcia pomorskich organizacji studenckich

„Koła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim”, będzie realizowany do 14.12.2018 r. Projekt uzyskał finansowanie  w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Celem Projektu jest realizacja szeregu działań na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych działających na terenie województwa pomorskiego, które w sposób kompleksowy wesprą studentów aktywnych naukowo.

Projekt  przewiduje objęcie wsparciem 60 osób reprezentujących od 20 do 30 organizacji naukowych.

Pierwszym etapem projektu było stworzenie katalogu pomorskich organizacji naukowych i opublikowanie go na stronie www.kolawruchu.pl. Strona ma być przestrzenią do zaprezentowania swojego koła, wymiany doświadczeń, rozreklamowanie swoich działań a także nawiązanie współpracy pomiędzy kołami.

Drugim etapem projektu jest wsparcie przedstawicieli organizacji naukowych i na ten etap składa się szereg działań:


I Szkolenia prowadzone przez ekspertów:

Szkolenie z zakresu pracy projektowej – 7 godz.

Celem warsztatu jest zainicjowanie postaw związanych z: 
1. Adekwatnym wyznaczaniem celów projektu; 
2. Planowaniem projektu: harmonogramu, kamieni milowych, etapów projektu, budżetu, mierników kontrolnych; 
3. Koordynowaniem prac projektowych na wszystkich etapach realizacji oraz ustalaniem planu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu; 
4. Przewidywaniem ryzyka i zagrożeń i odpowiednio im przeciwdziałać.

Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków – 7 godz. 

Cel warsztatu:
1. Zwiększenie świadomości potrzeb i zasobów dostępnych do realizacji celów statutowych;
2. Zdobycie wiedzy o możliwych sposobach finansowania studenckich działalności naukowej;
3. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu pisania wniosków projektowych oraz ofert sponsorskich.

Harmonogram warsztatu:
1) Kontrakt – na czym nam zależy?
2) Wymiana doświadczeń – dobre praktyki i problemy.
3) Gdzie szukać i jak szukać żeby zdobyć środki?
4) Pisanie wniosków projektowych i ofert sponsorskich w praktyce.

Szkolenie z zakresu pracy w grupie – 7 godz. 

Warsztaty są po to by:
1. Zobaczyć w jaki sposób funkcjonujemy w grupie, jakie przyjmujemy rolę grupowe
2. Poznać mechanizmy i etapy procesu grupowego, które występują we wszystkich grupach, nawet w Twojej 
3. Zastanowić się co wnosisz do grupy, i co grupa daje Tobie
4. Dobre samopoczucie przede wszystkim, czyli jak dbać o siebie i stawiać granice w grupie
5. Praca zespołowa, która daje radość i energię, czyli kontakt i kontrakt w grupie

Szkolenie z zakresu przywództwa – 7 godz.

Celem warsztatu jest:
1. Poznanie własnych możliwości w byciu przywódcą i obszarów do zmiany
2. Odkrycie różnice między Menedżerem/ Liderem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa.
3. Poszerzenie wiedzy na temat efektywnego przewodzenia pracownikiem i grupy
4. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesie kierowania pracownikiem i grupą
5. Podniesienie kompetencji prezentacji i autoprezentacji z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi

II Udział w warsztacie przeprowadzonym przez zespół członków kół naukowych – członkowie kół za pomocą platformy będą proponować tematy szkoleń, które chcieliby przeprowadzić. 6 warsztatów, które uzyskają największą liczbę głosów zostanie zorganizowanych w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

III Wykonanie projektu na zlecenie pracodawcy – studenci będą realizować projekty stworzone przez reprezentantów otoczenia społeczno-gospodarczego woj. Pomorskiego. Studenci będą pracować w 7-8 osobowych grupach, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności rozwijane podczas warsztatów. Studenci będą objęci wsparciem mentorskim podczas wykonywania projektu – każda grupa będzie miała jednego Mentora. 

IV Udział w podsumowującym „Warsztacie Hurra!” - podczas którego studenci będą prezentować swoje projekty przed przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego (Mentorami) i sobą nawzajem. Warsztaty będą miały na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy, informacjami co sprawiało im największe trudności a co pomagało w realizacji zadań. 

V Stworzenie Katalogu Dobrych Praktyk - podczas „Warsztatu Hurra” zostaną spisane zasady pracy, tworzenia, komunikowania się, które mogą być pomocne podczas działalności w kołach naukowych. Katalog zostanie opublikowany na stronie www oraz portalach społecznościowych

Sylwetki naszych ekspertów można znaleźć na stronie projektu.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału wszystkich członków kół z województwa pomorskiego poprzez formularz.Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510