Aktualności

Temat: "Wpływ sytuacji w Syrii na bezpieczeństwo międzynarodowe"

Termin:

22 grudnia 2015 r. w godzinach 13:00-15:00 w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej (ul. Śmidowicza 69, Gdynia – Oksywie)

Prelegenci debaty:

• dr Gracjan Cimek - Wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych WNHiS AMW
• Maksymilian Dura - Komandor rezerwy Marynarki Wojennej, ekspert portalu Defence24.pl
• Dr Wojciech Szewko – Ekspert ds. Bliskiego Wschodu
• dr Radosław Tyślewicz - Doktor nauk społecznych, wykładowca AMW

Opis debaty:

W X Gdyńskiej Debaty Młodych chcemy podjąć polemikę nad kontrowersyjnym a przy tym stale aktualnym tematem wojny domowej w Syrii i związanym z tym zwiększającym się napływem emigrantów na kontynent europejski oraz przedyskutować wpływ tych wydarzeń na bezpieczeństwo międzynarodowe. Podczas dyskusji mamy nadzieję zapoznać uczestników z wieloma aspektami tego złożonego tematu, skupiając się między innymi na kwestiach politycznych, gospodarczych,  humanitarnych i bezpieczeństwa. Wierzymy, że organizowana debata pozwoli na lepsze poznanie tematyki oraz refleksję nad omawianym problemem.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510