Aktualności

Temat: "Narkotyki. Legalizować czy karać?"

Termin:

9 czerwca 2015 r. w godzinach 11:00 – 13:00 w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Prelegenci debaty:

• Dorota Arciszewska-Mielewczyk - poseł na Sejm RP 
• Anna Kleczewska - kierownik i terapeuta gdyńskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
• Jacek Jasiński - prawnik i członek Stowarzyszenia KoLiber

Opis debaty:

Celem IX Gdyńskiej Debaty Młodych jest polemika nad kontrowersyjnym, niezwykle medialnym, a przy tym stale aktualnym tematem legalizacji narkotyków. Podczas dyskusji mamy nadzieję zapoznać uczestników z wieloma aspektami tego złożonego tematu, skupiając się między innymi na kwestiach prawnych, medycznych, ekonomicznych, ale też emocjonalnych. Równocześnie pragniemy niejako zgłębić problematykę narkomanii na terenie nam najbliższym – w Gdyni i jej ścisłych okolicach. Wierzymy, że organizowana debata pozwoli na lepsze poznanie tematyki oraz refleksję nad omawianym problemem.

Zespół projektowy:

Aleksandra Lewandowska, Michał Arciszewski, Tomasz Dranicki, Mateusz Kukulski.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510