Aktualności

Temat:  "Wykształcenie przepustką do kariery?"

Termin:

W piątek, 27 maja 2011 r., w godzinach 12:00-14:00 w Auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Prelegenci:

W dyskusji w roli ekspertów wystąpią:

• Akademia Marynarki Wojennej - dr hab. Inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW
• Akademia Marynarki Wojennej - dr hab. Jerzy Kojoł, prof. AMW
• Akademia Morska w Gdyni - dr Tomasz Dmowski
• Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni - Ewa Andziulewicz
• Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Bartosz Siek
• Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - Damian Kleina
• Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – Dominika Kita

W pierwszej debacie pod tytułem „Wykształcenie przepustką do kariery?” poruszone będą kwestie związane z wykształceniem, wymaganiami rynku pracy, oczekiwaniami potencjalnych pracodawców i własnym rozwojem zawodowym. Głównym celem tej debaty jest zaangażowanie młodego pokolenia w dyskusję na temat problemów ludzi młodych na współczesnym rynku pracy i sposobów ich rozwiązywania.

Postanowiliśmy podjąć tę dyskusję ze względu na niedostateczny poziom wiedzy ludzi młodych na temat znaczenia właściwego i przemyślanego wyboru kierunku studiów. Problem ten spowodowany jest głównie przez brak wyraźnego powiązania sektora szkolnictwa wyższego w naszym regionie oraz całym kraju z rynkiem pracy. Różnice w popycie na rynku edukacyjnym z popytem na rynku pracy prowadzą w konsekwencji do występowania bezrobocia strukturalnego, które nie sprzyja rozwojowi ludzi młodych, a co za tym idzie i miasta Gdynia. Brak wiedzy wśród ludzi młodych – licealistów oraz studentów, znaczenia rozwijania kompetencji miękkich oraz wsparcia, jakie można uzyskać chcąc prowadzić swoją działalność gospodarczą w Gdyni, prowadzi do nieprzemyślanego wyboru kierunku studiów, który nie jest motywowany wiedzą o efektach kształcenia oraz nie odpowiada rzeczonym potrzebom lokalnego rynku pracy. W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami postępującego upowszechnienia kształcenia na poziomie wyższym, należy więc odpowiedzieć sobie pytanie, na ile posiadanie wyższego wykształcenia jest gwarantem zdobycia rozwijającej, satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy. Pragniemy rozmawiać o tym, jakimi prawami rządzi się rynek pracy i czego oczekują od przyszłych pracowników potencjalni pracodawcy, jak również o tym, jakie dodatkowe kompetencje i kwalifikacje są najbardziej cenione na współczesnym rynku. Korzystając z obecności przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron będziemy szukać odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące przyszłości zawodowej licealistów, studentów i absolwentów uczelni wyższych.

Nasz adres:
 
Fundacja PSC
ul. Komandorska 23/12
81-232 Gdynia
 
Nasze dane:
 
KRS: 0000341169
REGON: 220899728
NIP: 958-16-24-510