W zeszłym miesiącu odwiedziliśmy IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni w celu przeprowadzenia szkolenia dla uczestników projektu „Młodzi debatują”. Szkolenie obejmowało swoim zakresem m. in. etykę prowadzenia debat oksfordzkich, stosowanie środków retorycznych, sztukę tworzenia argumentacji i formułowania tezy. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat Gdyni i jej dzielnic, zwiększenie postaw prospołecznych i zaangażowania obywatelskiego wśród młodzieży, a także kształtowanie umiejętności argumentacji oraz obrony swojego stanowiska.