Obecnie realizowane projekty

gam

logo5

Gdyńska Akademia Młodych- projekt edukacyjny, którego zadaniem jest poszerzenie horyzontów światopoglądowych, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz zaznajomienie młodych mieszkańców naszego miasta z zagadnieniami kompetencji społecznych. W 2016 r. realizowana jest 4 edycja projektu, która charakteryzuje się połączeniem zajęć warsztatowych odbywających się w Akademii Marynarki Wojennej oraz wyjazdu szkoleniowego, podczas którego uczestnicy będą tworzyć projekt Gdynia dla Młodych.

Gdyńska Debata Młodych (GDM) to forum dialogu, młodych mieszkańców Gdyni, z autorytetami i osobami decyzyjnymi, w kwestiach szczególnie istotnych dla gimnazjalistów, licealistów, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Projekt rozpoczął się w 2011 roku i do chwili obecnej odbyło się 10 debat. Podczas debat udało się zgromadzić publiczność liczącą około 900 osób i zaprosić 45 prelegentów, którzy poza samą debatą dzielili się swoimi przemyśleniami na łamach Biuletynu Gdyńskich Debat Młodych. 

Strona FB projektu:

https://www.facebook.com/Gdyńska-Akademia-Młodych-271235409593436/

Koordynator projektu:

e-mail: tlech@fundacjapsc.pl
kom.: 606-885-499

Projekty dotychczas zrealizowane

• Gdyńskie Debaty Młodych 2011-2016 (zadanie publiczne - Urząd Miasta Gdynia).
• Gdyńska Akademia Młodych „I, II, III, IV edycja” (zadanie publiczne - Urząd Miasta Gdynia).
• Projekt szkoleniowo – konferencyjny „Organizacja staży i praktyk na studiach społecznych i humanistycznych” (zadanie publiczne - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – obecnie realizowany.
• Konferencja „Ochrona praw studentów przy wykorzystaniu istniejących i postulowanych rozwiązań” – Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Karta Praw Studenta – czyli nie obawiajmy się walczyć o swoje prawa” (2013 r.)
• Współorganizacja Festiwalu Kultury Studenckiej „Delfinalia” w roku: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (oprócz roku 2012 projekt realizowany jako zadanie publiczne - Urząd Miasta Gdynia).
• II Konferencje inauguracyjna na Darze Młodzieży „Łączenie wykształcenia z rynkiem pracy” (zadanie publiczne - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
• Forum Jakości – nowe wyzwania w ocenie i zapewnianiu jakości kształcenia (projekt z Polską Komisją Akredytacyjną).
• Szkolenia dla Licealistów - zaplanuj swoją przyszłość (Akademia Marynarki Wojennej, Akademia Morska w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny)
• Szkolenia dla Gmin województwa Pomorskiego z zakresu ewidencji ludności i spraw obywatelskich – 2012 i 2014 - (Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku).
• I Konferencja Inauguracyjna - Samorząd Studencki w świetle zmian nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - Dar Młodzieży (Parlament Studentów RP, Akademia Morska w Gdyni).
• Międzynarodowa konferencja naukowa - Człowiek w Europie skąd i dokąd zmierzamy? (Akademia Marynarki Wojennej).
• XII Krajowy Zjazd Doktorantów - IV Gala Konkursu PRODOK 2011 w Gdyni (Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Urząd Miasta Gdynia).
• II międzynarodową konferencja naukowa - Czarny ląd i świat arabski - szansa czy zagrożenie? (Akademia Marynarki Wojennej).
• Zjazd Forum Uczelni Technicznych (Forum Uczelni Technicznych PSRP).
• Komisja Uczelni Mundurowych (Porozumienie Uczelni Mundurowych - Prezydium Samorządu Studentów AMW).
• Ogólnopolski Bal Podchorążego (Uczelnie Wojskowe: AMW, WSOWL, WAT, WSOWP, AON).
• Obóz Adaptacyjny dla studentów I roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika Gdańska - Samorządy Studenckie ww. uczelni).
• Gdyński Bal Studenta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej).