O nas

Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition została założona przez siedem osób, które w okresie studiów aktywnie działały w Samorządzie Studenckim na uczelni oraz w skali ogólnokrajowej, angażowały się w szeroko rozumiane życie społeczne, a także realizowały swoje zainteresowania.
Zapraszając do współpracy osoby wyróżniające się szeroko rozumianą aktywnością podczas studiowania oraz działalnością społeczną założyliśmy fundację, która ma być platformą służącą do dalszego rozwoju zainteresowań jej członków oraz wspierania młodych ludzi chcących mieć wpływ na otaczającą ich świat.
W ten sposób powstała organizacja, której udało się skupić w swoich szeregach studentów i absolwentów uczelni wojskowych, morskich, uniwersyteckich i politechnicznych z całego kraju.
Zdecydowaliśmy się powołać Fundację PSC w Gdyni, mieście które swoją nowoczesnością, dynamiką i otwartością stwarza klimat potrzebny tego typu inicjatywą. Liczymy, że możliwości jakie stwarza Gdynia będzie inspiracją do naszych działań.
Udało się zaprosić do współpracy Samorządy Studenckie Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Morskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej. W przyszłości liczymy na nawiązanie współpracy z innymi Samorządami Studenckimi i organizacjami skierowanymi do ludzi młodych z Gdyni, Trójmiasta i całej Polski.

Misja

Młodzi ludzie, świadomi stojących przed nimi wyzwań, rozwijający swoje pasje i zainteresowania, aktywni w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Strategia - do roku 2020

Fundacja Pomeranian Students’ Coalition zamierza realizować swoją misję  w oparciu o przyjętą strategię działania zgodnie z postanowieniami Statutu organizacji oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Strategia będzie podlegała ewaluacji przez organy statutowe oraz badania ankietowe członków i otoczenia zewnętrznego co trzy lata. Wyniki tych badań będą stanowił materiał do oceny stopnia realizacji i ewaluacji wyznaczonych celów oraz wykorzystywanych narzędzi.

Zarząd Fundacji

tlechPrezes Zarządu
Tobiasz Lech

dwyszynskaWiceprezes Zarządu
Dominika Wyszyńska

prajekCzłonek Zarządu
Patrycja Rajek